top of page

O nas
Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek działa od 1994 roku na podstawie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie oraz Statutu Stowarzyszenia.

 

Celem działania jest reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi, ciągła rehabilitacja psychofizyczna oraz działania służące profilaktyce nowotworowej piersi.

Działalność

Stowarzyszenie działa na terenie miasta i powiatu. Prowadzimy  sekcję Ochotniczek – panie po leczeniu raka piersi, które po przeszkoleniu podejmują w szpitalu rozmowy z kobietami przed lub po zabiegu operacyjnym. Rehabilitację psychiczną i fizyczną dla kobiet po leczeniu raka piersi.

Włączmy się do wszystkich akcji na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi oraz zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych.

bottom of page